JUNIORMEDLEMSKAP

Juniorer och ungdom upp till 15 år
Pris 0 kr

Obegränsat spel alla tider och alla dager i veckan.
Innebär också att du får delta i alla klubbtävlingar, representera
klubben i seriespel och distriktstävlingar på andra golfbanor.

Medlemskapet gäller för boende i Ale, Kungälv och Göteborg

Junior mellan 16 – 21 år

Pris 600 kr 

Obegränsat spel alla tider och alla dager i veckan.
Innebär också att du får delta i alla klubbtävlingar, representera
klubben i seriespel och distriktstävlingar på andra golfbanor.

Inkluderar medlemskap i Backa Säteri IF, spelavgift,
medlemskap i Svenska Golfförbundet (SGF) och erhåller
tidningen Svensk Golf

Juniormedlemskap 11-15 år inkl Gröntkort-kurs

Pris 1 395 kr/år

Juniormedlemskap 16-21 år inkl Gröntkort-kurs

Pris 1 995 kr/år

Inkluderar medlemskap i Backa Säteri IF, nybörjarkurs, spelavgift,
medlemskap i Svenska Golfförbundet (SGF).
Obegränsat spel alla tider och alla dager i veckan. Innebär också att du får
delta i alla klubbtävlingar, representera klubben i seriespel och distriktstävlingar på andra golfbanor. 


Tänk på att om du av någon anledning inte vill kvarstå som medlem
kommande säsong, så behöver vi din uppsägning senast den 30/11
innevarande år. En golfklubb är en idrottsförening och enligt RF:s stadgar
kan en sådan inte avsluta ett medlemskap utan uppsägning av

medlem själv.