KNATTEMEDLEMSKAP 0-10 ÅR

PRIS 0 KR

INKLUSIVE

Obegränsat spel alla tider och alla dager i veckan.
Innebär också att du får delta i alla klubbtävlingar, representera
klubben i seriespel och distriktstävlingar på andra golfbanor.

Medlemskapet gäller för boende i Ale, Kungälv och Göteborg

 

JUNIOR MELLAN 11-15 ÅR

PRIS 600 KR 

INKLUSIVE

Obegränsat spel alla tider och alla dager i veckan.
Innebär också att du får delta i alla klubbtävlingar, representera
klubben i seriespel och distriktstävlingar på andra golfbanor.

Inkluderar medlemskap i Backa Säteri IF, spelavgift,
medlemskap i Svenska Golfförbundet (SGF) och erhåller
tidningen Svensk Golf

Årsavgift

Är spelavgift inkl medlemsavgift.

Spelavgift 
Är berättigad till friskvårdsbidrag

 

UNGDOM 16-21 ÅR 

PRIS 900 KR 

INKLUSIVE

Obegränsat spel alla tider och alla dager i veckan.
Innebär också att du får delta i alla klubbtävlingar, representera
klubben i seriespel och distriktstävlingar på andra golfbanor.

Inkluderar medlemskap i Backa Säteri IF, spelavgift,
medlemskap i Svenska Golfförbundet (SGF) och erhåller
tidningen Svensk Golf.

Årsavgift

Är spelavgift inkl medlemsavgift.

Spelavgift 
Är berättigad till friskvårdsbidrag

Städavgift

Aktivitetsdeposition för städning på 300 kr tillkommer och återfås om medlemmen medverkar ideellt på en arbetsdag, som hålvärd, som receptionspersonal eller ingår i en arbetsgrupp/kommitté. Avgiften återbetalas med 2 greenfeecheckar.

 

Juniormedlemskap 11-15 år inkl Gröntkort-kurs

Pris 

Juniormedlemskap 16-21 år inkl Gröntkort-kurs

Pris 

Inkluderar medlemskap i Backa Säteri IF, nybörjarkurs, spelavgift,
medlemskap i Svenska Golfförbundet (SGF).
Obegränsat spel alla tider och alla dager i veckan. Innebär också att du får
delta i alla klubbtävlingar, representera klubben i seriespel och distriktstävlingar på andra golfbanor. 


Tänk på att om du av någon anledning inte vill kvarstå som medlem
kommande säsong, så behöver vi din uppsägning senast den 30/11
innevarande år. En golfklubb är en idrottsförening och enligt RF:s stadgar
kan en sådan inte avsluta ett medlemskap utan uppsägning av

medlem själv.