Välkommen till Backa Säteri Golf! (Nödinge Golfbana)

Nödinges närmaste golfbana där trivsel, närhet och tillgänglighet står i centrum.

Tävlingsbestämmelser

 

artikeltvaAnmälan till Tävling
Anmälan till tävling sker på Internet (www.golf.se).Anmälan är bindande.

Sista anmälningsdag
Anmälningstiden utgår kl 23:59 2 dagar före tävling. Ingen efteranmälan. Starttider anslås på klubbens anslagstavla och Internet (www.golf.se) eller meddelas efter förfrågan av kansliet tidigast kl 12:00 en dag före tävling. Undantag är Onsdagsgolfen, damgolfen och seniorgolfen där särskilda regler gäller, se separat info på respektive kommittes sida.

Start i tävling
Anmälan och betalning skall ske till tävlingsledningen senast 15 min före start med undantag för shotgunstart då anmälan skall ske senast 30 min före start. Vid anmälan skall deltagaren ta emot och kontrollera uppgifterna på sitt scorekort

Avanmälan till tävling
Avanmälan till tävling skall ske före anmälningstidens utgång.

Uteblivande från start
Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir betalar full startavgift samt avstängs från tävlingsspel kommande två tävlingar.

Priser
Kan du inte närvara vid prisutdelning, gäller anmält ombud som får motta priset.
Vid prisutdelningen ej uthämtade priser tillfaller klubben.(Gäller ej onsdagsgolf, damgolf eller seniorgolf)

Ändringar i tävlingsprogrammet
Tävlingsgruppenn förbehåller sig rätten att göra ändringar i tävlingsprogrammet.

Café
Öppet alla tävlingsdagar 30 minuter före start.

hål9 gul1200

Kontakt

E-post
info@backasaterigolf.se

Tel, kansli
0303-636 18

Adress
Säterivägen 2
449 35 Nödinge

Stöd våra sponsorer och partners

 
 
Du är här: Home Tävling Tävlingsbestämmelser