ANMÄLAN TILL TÄVLING
Anmälan till tävling sker på Internet (www.golf.se). Anmälan är bindande.

 

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Anmälningstiden utgår 2 dagar kl 23:59 före tävling. Ingen efteranmälan. Starttider anslås på klubbens anslagstavla och Internet (www.golf.se) eller meddelas efter förfrågan av kansliet tidigast kl 12:00 en dag före tävling. Undantag är Onsdagsgolfen, damgolfen och seniorgolfen där särskilda regler gäller, se separat info på respektive kommittés sida.

 

START I TÄVLING
Anmälan och betalning skall ske till tävlingsledningen senast 15 min före start med undantag för shotgunstart då anmälan skall ske senast 30 min före start. Vid anmälan skall deltagaren ta emot och kontrollera uppgifterna på sitt scorekort.

 

AVGIFTER
Tävlingsavgifter är 60 kr för 9 hål och 100 kr för 18 hål. Gäller även vid partävling. Avvikelser kan förekomma och finns i så fall angivet på respektive tävling i GIT

Tävlingsgreenfee singelspel 100 kr för 9 hål och 200 kr för 18 hål. Gäller även vid partävling, om inget annat anslås.

 

AVANMÄLAN TILL TÄVLING
Avanmälan till tävling skall ske före anmälningstidens utgång.

 

UTEBLIVANDE FRÅN START
Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir betalar full startavgift samt avstängs från tävlingsspel kommande två tävlingar.

 

PRISER
Kan du inte närvara vid prisutdelning, gäller anmält ombud som får motta priset.
Vid prisutdelningen ej uthämtade priser tillfaller klubben.(Gäller ej onsdagsgolf, damgolf eller seniorgolf).

 

ÄNDRINGAR I TÄVLINGSPROGRAMMET
Tävlingsgruppen förbehåller sig rätten att göra ändringar i tävlingsprogrammet.

 

CAFÉ

Öppet alla tävlingsdagar 30 minuter före start.