Träningsområde

Välkommen att träna på vår drivingrange och puttinggreen.

Bollar köper du med kreditkort, 50 st för 45 kr.
Vi säljer även bollkort som du laddar med valfritt belopp.

Gräsklippning och bollplockning gör vi tisdagar 12.30-15.30 och

fredagar 09.00-12.00. Dessa tider är rangen stängd.

Friskvårdsbidraget gäller för köp av drivingsrangebollar.