Backa Säteri Golf

 

Säterivägen 2
449 35 Nödinge

Kansli/Reception/tidbokning 0303-636 18

e-post:info@backasaterigolf.se

Ordförande
Maj Holmström

0736-844040