Styrelsen 2018

Årsmötet 2018 är nu avklarat

Vi hade bjudit in Paula Örn som ordförande för årsmötet och efter avslutat möte informerade Paula om vad som är på gång med området runt golfbanan.

Avgående styrelsemedlemmar Dan Sandkvist och Johan Ekerstedt avtackades för deras arbete under fyra år i föreningsstyrelsen.

 

Nya styrelsen består av:

Maj Holmström, Ordförande
Göran Svensson
Simon Slottner
Ann-Christin Räätäri Nyström
Hans Rutgersson
Anders Holmberg

Comments are closed.