Lägesförbättring

 

Lägesförbättring

Lägesförbättring med en klubblängd

på den  finklippta delen av fairways.

Comments are closed.