Kallelse Föreningsårsmöte 2020

Föreningsårsmöte 2020

Backa Säteri IF kallar till föreningsårsmöte.

Söndag 22 mars kl 17.00 i Församlingshemmet, Nödinge.

Motioner till årsmötet ska vara inskickade till info@backasaterigolf.se före den 3 mars.

Handlingar till årsmötet kommer att finnas tillgänngliga påkansliet 1 vecka innan mötet.

Comments are closed.