Banan är nu öppen med ordinarie greener.  Vi ber er att lägga tillbaka uppslagen torv och att laga nedslagsmärken på green. Detta för att banan ska vara i gott skick för nästa spelare som kommer och för spelare som besöker oss i vinter.

 

Comments are closed.