Kallelse till årsmöte

BACKA SÄTERI IF ÅRSMÖTE 2021.
Söndagen den 28 mars 2021, kl 17.00.

Mötet kommer att hållas digitalt via Teams. Länk till mötet sänds lördag den 27 mars,
Ärenden enligt stadgarna.

Förslag/motioner till Årsmötet ska vara kansli tillhandasenast 2021-02-28 till info@backasaterigolf.se

Kompletta handlingar kommer att tillhandahållas senast 2021-03-21

Anmälan senast 2021-03-08 info@backasaterigolf.se

Comments are closed.