NYTT PÅ BANAN

Just nu är banan avstängd för allt spel och kommer att förbli det så länge det är minusgrader. Drivingrangen är dock öppen och du får plocka dina bollar själv. Det sker inte så mycket på banan just nu förutom att vi röjt en hel nedanför tee på hål 2, i riktning mot 3:ans green. I maskinhallen servas våra maskiner inför säsongen. Om kylan håller i sig kommer vi också att klippa ner all vass kring våra dammar och fortsätta flisa det ris som ligger här och där på banan.

FÖRÄNDRINGAR PÅ BANAN

En arbetsgrupp har bildats bestående av 8 personer som ska hålla i alla förändringar som vi måste göra de närmaste åren. Som ni väl vet vid det här laget måste vi flytta allt utom 6 hål (nuvarande hål 1, 2, 3, 7, 8 och 9).  Gruppen har redan haft två utemöten i år.

Vi ha bestämt att dela upp hål 3 i två hål, ett par 3 där vi behåller nuvarande tees och ett par 4 där vi använder nuvarande tee från hål 2 och den gamla greenen. Par 4-hålet blir ett vackert hål där man står högt och slår ut genom en gata omgiven av björkar mot en smal tee med vatten längs högerkanten. Gå gärna dit och titta. Vi diskuterar också vad vi ska göra med hål 2, behålla det som idag eller bygga om det till ett par 5 med utslaget uppe vid Bräckans väg.

Vi måste kanske lämna Ladan om två år. Därför är en ny maskinhall viktig. Två placeringar har diskuterats och vi har beslutat oss för att gå fram med ett förslag där den placeras vid Bräckans väg, alltså i området till vänster om hål 2.

Närmast ska vi presentera våra planer för kommunen på ett möte så fort som möjligt och höra vad de tycker och samtidigt informera oss om hur detaljplanearbeten som berör oss fortskrider.

TISDAGSGRUPP

Vill du arbeta ideellt på banan en dag i veckan? I så fall är du välkommen till klubbstugan kl 9.30 varje tisdag. Vi börjar med fika och planering innan vi går ut och jobbar på banan till lunch, eller så länge vi tycker det är kul.

Comments are closed.