Drive for show and putt for dough,

Den 28/8 kl 10-12.

Under 2 h kommer vi att öva på driversvingen och puttning. Vi lär oss slå rakt och pratar om hur vi ska få längd i slagen. På greenen kommer vi att gå igenom grunderna och rutiner. Vi lär oss vad och hur vi ska träna för att få bollen i hål.
Priset är 395 kr/person. Max 8 personer och min 4 personer.
Anmälan görs på https://proplanner.golfbox.dk eller till Christer på 0731-59 54 50.

Comments are closed.