Backa Säteris kopplingar till Ostindiska kompaniet

Backa Säteri i Nödinge nämns i äldre jordeböcker som ”Backa Oluf” 1571. År 1737 erhöll egendomen säterifrihet (förmåner som bl.a skattefördelar).

I oktober 1668 blev frälsegården Backa uppbuden första gång vid Ale häradsting av handelsmannen i Göteborg, Lars Jonsson Häger. Han hade tillpantat sig gården av fru Anna Kyle den 11 augusti 1662 för en summa av 1200 daler smt (silvermynt). Backa verkar därefter ha stannat i familjen Hägers ägande. Rådmannen Olof Larsson Häger (död 1736) nämns som innehavare liksom hans fru Katarina (1661-1756).

Läs mer här GÖTAÄLVDALEN – GÖTEBORGS VAGGA

Leave A Comment