Hålvärdar

En hålvärd är en av klubbens stöttepelare och är av mycket
stor betydelse för klubbverksamheten. Vår ambition är att
varje golfhål skall skötas om av 2–3 hålvärdar och att
upplevelsen som hålvärd känns trivsam och inte mödosam.

Varje hålvärdsgrupp bestämmer internt när det passar er att
fräscha upp runt golfhålet, förslagsvis kan ni passa på när ni
går en golfrunda. Vi ser helst att ni utför era insatser lite åt
gången och kontinuerligt än sporadiskt.

Förslag på arbetsuppgifter:
• Se till att bunkrarna är välkrattade.
• Plocka bort peggar, skräp, sten och grenar och pinnar på
tee.
• Laga nedslagsmärken på green och fylla igen hålor på
banan.
• Ta bort ogräs och gräs från green, forgreen, tee och
bunkerkanter.

 

Redskap
Redskap kan lånas för arbete på banan. Kontakta personalen
i receptionen.

Säkerhet
Tänk alltid främst på er egen säkerhet när ni är ute och vårdar
golfhålet som ni ansvara för.

Håll uppsyn på spelande
golfspelare på banan. Sök ögonkontakt med golfspelare,
vinkar fram och håll er undan för att undvika skador.

En hålvärd har inte rättigheten att stänga av ett pågående spel på
banan eller hindra andra golfspelares spel.

För alla hålvärdar arrangeras en gång varje högsäsong
Hålvärdsmästerskapet med avslutande enkel måltid och
prisutdelning.

Vill du vara hålvärd för ett golfhål eller önskar du ytterligare
information? Kontakta någon av oss på kansliet eller
Greenkeepern.