Fordonsförbud på banan från 26/10

På grund av den väta som råder får inga fordon köra på banan från och med idag. Troligen inte för resten av säsongen. Ändrar sig förhållandena så återkommer vi med information på hemsidan.

Leave A Comment