Lägesförbättring

Lägesförbättring med en klubblängd på den finklippta delen av fairways