STÖDMEDLEM

Avgift:  200 kr

Som stödmedlemskap i Backa Säteri Golf stödjer du vårt arbete med att hålla liv i vårt fina grönområde i Nödinge.

Backa Säteri Golf har visionen att fortsätta att skapa och att utveckla andra verksamheter som kan gynna andra än just golfare, i synnerhet verksamheter som gynnar barn och junioraktivitet

Ett stödmedlemskap kostar 200 kr/år

Du kan betala genom swish 123 527 6076 Skriv “stöd” och “namn” på den/dem det gäller i meddelandefältet.

Varmt välkommen som stödmedlem i Backa Säteri IF.