STUDENTMEDLEMSKAP

INKLUSIVE

Inkluderar medlemskap i Backa Säteri IF, spelavgift, medlemskap i Svenska Golfförbundet (SGF).
Studentmedlemskap kan tecknas av personer under 27 år med uppvisat studieintyg.
Obegränsat spel alla tider och alla dager i veckan. Innebär också att du får delta i alla klubbtävlingar, representera klubben i seriespel och distriktstävlingar på andra golfbanor.

Årsavgift: Är spelavgift inkl medlemsavgift.

Spelavgift: Är berättigad till friskvårdsbidrag

Städavgift: Aktivitetsdeposition för städning på 300 kr tillkommer och återfås om medlemmen medverkar ideellt på en arbetsdag, som hålvärd, som receptionspersonal eller ingår i en arbetsgrupp/kommitté. Avgiften återbetalas med 2 greenfeecheckar.

Medlemsansökan

Kostnad : 

1495 kr