STUDENTMEDLEMSKAP

Medlemsansökan

Avgift : 1495 kr

INKLUSIVE

Inkluderar medlemskap i Backa Säteri IF, spelavgift, medlemskap i Svenska Golfförbundet (SGF).
Studentmedlemskap kan tecknas av personer under 27 år med uppvisat studieintyg.
Obegränsat spel alla tider och alla dager i veckan. Innebär också att du får delta i alla klubbtävlingar, representera klubben i seriespel och distriktstävlingar på andra golfbanor.

Årsavgift: Är spelavgift inkl medlemsavgift.
Spelavgift: Är berättigad till friskvårdsbidrag