INFORMATIONSBREV

Vad händer på klubben och på banan?
Här skriver vi om aktuella händelser, tävlingar, kurser och utbildningar.

Hälsningar/Styrelsen