Backa Säteri Golf

 

Säterivägen 2
449 35 Nödinge

Tidbokning 0303-636 18
Övriga frågor 0736-844040

e-post:info@backasaterigolf.se

Ordförande
Maj Holmström

0736-844040