ORGANISATION

Backa Säteri IF bildades 2015. Backa Säteri IF är en förening som på helt ideell bas arbetar med föreningens verksamhet. Föreningen arbetade då i huvudsak för juniorverksamhet, med tex Golfkul. Från säsongen 2016 har föreningen utvecklats och tog även över Backa Säteri Golfbana. Förening har idag även ett driftbolag, BSIF Drift AB, som sköter driften av golfbanan.

STYRELSE

Maj Holmström

Ordförande

Göran Svensson

v Ordförande

AndersHolmberg

Anders Holmberg

Kassör

Simon Slottner

Sekreterare

Michael Svahn

Ledamot

Description

Hans Rutgersson

v Sekreterare

Margit Andersson

Ersättare

Andreas Törner

Ersättare

Göran Svensson

BSIF Drift AB

Håkan Håkansson

Greenkeeper

PGA Anncatrin

AnnCatrin Carlsson

PGA pro

Anders Pettersson

Banarbetare

Marika Hogland

Kanslipersonal

Julia Hallberg

Kanslipersonal