ORGANISATION

Backa Säteri IF bildades 2015. Backa Säteri IF är en förening som på helt ideell bas arbetar med föreningens verksamhet. Föreningen arbetade då i huvudsak för juniorverksamhet, med tex Golfkul. Från säsongen 2016 har föreningen utvecklats och tog även över Backa Säteri Golfbana. Förening har idag även ett driftbolag, BSIF Drift AB, som sköter driften av golfbanan.

STYRELSE

Maj Holmström

Ordförande

Göran Svensson

v Ordförande

Simon Slottner

Sekreterare

Andreas Törner

v Sekreterare

Margit Andersson

Kassör

Hans Rutgersson

Fastighetsansvarig

AndersHolmberg

Anders Holmberg

Ledamot

Susanne Samuelsson

Ersättare

Description

Göran Svensson

BSIF Drift AB

Håkan Håkansson

Greenkeeper

Christer Ädel

PGA pro

Evgeniia Johansson

Evgeniia Johansson

Reception