ANSÖKAN

Betalning av årsavgiften gör du via Min golf 

När avgiften är erlagt aktiveras ditt medlemskap direkt.

Vi skickar inte ut några fakturor.

Medlemskap och spelrättighet.

När du beviljas medlemskap i Backa Säteri IF förbinder du dig att ta del av och efterfölja klubbens stadgar vilka finns tillgängliga på golfklubbens hemsida. Stadgarna utgör avtalet mellan dig och Backa Säteri IF.

För medlemskapet i golfklubben betalar du en årlig medlemsavgift och för rätten att utöva golfspel och träning på golfanläggningen betalar du en årlig spelavgift.

 Medlemskapet och medlemsavgiften

Medlemskapet gäller tills vidare men kan avslutas av dig utan uppsägningstid.

Medlemsavgiften gäller för ett helt kalenderår och är inte återbetalningsbar även om du utträder eller utesluts som medlem under kalenderåret.

Medlemsavgiften tillfaller Backa Säteri IF, men faktureras av Backa Säteri Golf.

Spelrättigheten och spelavgiften

Spelrättigheterna förvaltas av BSIF Drift AB/Backa Säteri Golf. Bolaget har ett avtal med Backa Säteri IF om hur spelet ska bedrivas och regleras på golfbanan.

Genom medlemskapet i Backa Säteri IF följer möjligheten att utöva golfspel och utnyttja de tränings- och övningsområden som ägs och förvaltas av BSIF Drift AB/Backa Säteri Golf. För vald spelrättighet ska du betala en årlig spelavgift.

Spelavgiften gäller för ett helt kalenderår, och oavsett om du har valt att dela upp betalningen per månad eller annan tidsperiod.

Erlagd spelavgift är inte, varken helt eller delvis, återbetalningsbar även om du utträder som medlem under det aktuella kalenderåret.

Uppsägning av spelrättighet ska göras skriftligen till BSIF Drift AB/Backa Säteri Golf senast den 30 november för nästkommande kalenderår. Motsvarande princip gäller för önskemål om byte av spelrättighet. Vid utebliven uppsägning/kategoribyte är du skyldig att betala spelavgiften för nästkommande kalenderår baserat på den kategori du hade året innan.

Spelavgiften tillfaller och faktureras av BSIF Drift AB/Backa Säteri Golf.

Spelrättigheten för det aktuella året aktiveras genom betalningen av medlemsavgiften och spelavgiften.

%d bloggare gillar detta: