ANSÖKAN

Medlemskap och spelrättighet.

När du beviljas medlemskap i Backa Säteri Golf förbinder du dig att ta del av och efterfölja klubbens stadgar vilka finns tillgängliga på golfklubbens hemsida. Stadgarna utgör avtalet mellan dig och Backa Säteri IF. För medlemskapet i golfklubben betalar du en årlig medlemsavgift och för rätten att utöva golfspel och träning på golfanläggningen betalar du en årlig spelavgift.

Klicka på länken för att läsa mer och godkänna överenskommelsem

ÖVERENSKOMMEL FÖR MEDLEMSKAP

Betalning av årsavgift

Betalning av årsavgiften gör du via Min golf

När avgiften är erlagt aktiveras ditt medlemskap direkt. Vi skickar inte ut några fakturor.