REGLER

SGF:s Generella Lokala Regler samt Backa Säteri Golf Lokala Regler

Plikt för brott mot Lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

  Banmarkering Betyder Regel
  Vit Out of Bounds 18
  Röd Rött pliktområde 17
  Gul Gult pliktområde 17
  Blå Onormalt banförhållande 16
  Vit linje Onormalt banförhållande 16
  Markering med grön topp Spelförbudszon 2
       

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
a) Onormala banförhållanden med droppzon
Om en spelares boll är i eller på spelförbudszonen på hål 9 mellan tee och fairway, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i denna spelförbudszon, eller om denna spelförbudszon inverkar fysiskt störande för spelarens område för avsedd stans eller område för avsedd sving, måste spelaren ta lättnad utan plikt genom att droppa en boll i droppzonen. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.

b) Boll träffar upphöjd ledningstråd
Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll har träffat en upphöjd ledningstråd under spelet av hål 2 eller 3 räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).

c) Dropzon hål 7
Om en boll ligger i eller berör eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i första pliktområdet på hål 7 får spelaren fortsätta enligt regel för pliktområde, eller som ett ytterligare alternativ, droppa en boll med ett slags plikt i droppzonen även när droppzonen är närmare hålet än den punkt där bollen sist skar gränsen till vattenhindret/pliktområdet. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3 och en boll som droppas i droppzonen måste stanna i droppzonen.

Onormala banförhållanden (Regel 16)
a) Mark under arbete (MUA)
1. Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.
2. Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten.
b) Oflyttbara tillverkade föremål
Avståndsmarkeringar.

Green (Regel 13)
Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
· spelaren,
· klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
· ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort)
Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

Avbryta spelet (Regel 5.7)
Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

Transportmedel (Regel 4.3)
Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Allmän plikt för varje hål där överträdelsen görs. Vid överträdelse som görs mellan hål påförs plikten nästa hål.

Plikt för brott mot Lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

  Banmarkering Betyder Regel
  Vit Out of Bounds 18
  Röd Rött pliktområde 17
  Gul Gult pliktområde 17
  Blå Onormalt banförhållande 16
  Vit linje Onormalt banförhållande 16
  Markering med grön topp Spelförbudszon 2
       

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
a) Onormala banförhållanden med droppzon
Om en spelares boll är i eller på spelförbudszonen på hål 9 mellan tee och fairway, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i denna spelförbudszon, eller om denna spelförbudszon inverkar fysiskt störande för spelarens område för avsedd stans eller område för avsedd sving, måste spelaren ta lättnad utan plikt genom att droppa en boll i droppzonen. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.

b) Boll träffar upphöjd ledningstråd
Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll har träffat en upphöjd ledningstråd under spelet av hål 2 eller 3 räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).

c) Dropzon hål 7
Om en boll ligger i eller berör eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i första pliktområdet på hål 7 får spelaren fortsätta enligt regel för pliktområde, eller som ett ytterligare alternativ, droppa en boll med ett slags plikt i droppzonen även när droppzonen är närmare hålet än den punkt där bollen sist skar gränsen till vattenhindret/pliktområdet. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3 och en boll som droppas i droppzonen måste stanna i droppzonen.

Onormala banförhållanden (Regel 16)
a) Mark under arbete (MUA)
1. Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.
2. Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten.
b) Oflyttbara tillverkade föremål
Avståndsmarkeringar.

Green (Regel 13)
Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
· spelaren,
· klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
· ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort)
Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

Avbryta spelet (Regel 5.7)
Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

Transportmedel (Regel 4.3)
Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Allmän plikt för varje hål där överträdelsen görs. Vid överträdelse som görs mellan hål påförs plikten nästa hål.

[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]

%d bloggare gillar detta: