BS Lokala Regler 2023
(PDF för nedladdning
och utskrift)

SGF:s Generella Lokala Regler samt Backa Säteri Golf Lokala Regler

Plikt för brott mot Lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

  Banmarkering Betyder Regel
  Vit Out of Bounds 18
  Röd Rött pliktområde 17
  Blå Onormalt banförhållande 16
  Vit linje Onormalt banförhållande 16
  Markering med grön topp Spelförbudszon 2
       
       

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a) Pliktområden med droppzon

Hål 7. Om en boll är i det röda pliktområdet framför tee på hål 7, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen mellan tee och pliktområdet. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.

Hål 9. Om en boll är i det röda pliktområdet/spelförbudszonen mellan tee och fairway på hål 9, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet/spelförbudszonen, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen belägen mellan fairway och pliktområdet/spelförbudszonens slut. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.

b) Spelförbudszon

Området inom det röda pliktområdet definierat av röda pinnar med grön topp på hål 9 mellan tee och fairway är en spelförbudszon. Lättnad med plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 17.1e.

c) Boll träffar upphöjd ledningstråd

Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll har träffat en ledningstråd under spelet av hål 2 eller hål 3, måste spelaren spela om slaget genom att spela den ursprungliga bollen eller en annan boll från platsen där det senaste slaget slogs (se Regel 14.6). Om spelaren spelar om slaget, men gör det från fel plats, får spelaren den allmänna plikten enligt Regel 14.7. Om spelaren inte spelar om slaget, får spelaren den allmänna plikten och slaget räknas, men spelaren har inte spelat från fel plats.

Onormala banförhållanden (Regel 16)

a) Mark under arbete (MUA)
      1. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten, vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

2. Grusfyllda dräneringssträngar.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

Avståndsmarkeringar.

Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

Transportmedel (Regel 4.3)

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan spelet av två hål gäller den på nästa hål.