TÄVLA

ANMÄLAN TILL TÄVLING
Anmälan till tävling sker på Internet (www.golf.se). Anmälan är bindande. Anmälningstiden utgår 2 dagar kl 23:59 före tävling. Ingen efteranmälan.
Starttider anslås på klubbens anslagstavla och Internet (www.golf.se) eller meddelas efter förfrågan av kansliet tidigast kl 12:00 en dag före tävling. Undantag är Onsdagsgolfen, damgolfen och seniorgolfen där särskilda regler gäller, se separat info på respektive kommittés sida.
Anmälan och betalning skall ske till tävlingsledningen senast 15 min före start med undantag för shotgunstart då anmälan skall ske senast 30 min före start. Vid anmälan skall deltagaren ta emot och kontrollera uppgifterna på sitt scorekort.

AVGIFTER

Tävlingsavgift     9 hål      18 hål
Singel   75 kr/person  125 kr/person
     
     
Tävlingsgreenfee 9 hål   18 hål
  170 kr/person  340 kr/person
     

AVANMÄLAN TILL TÄVLING
Avanmälan till tävling skall ske före anmälningstidens utgång.
Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir betalar full startavgift samt avstängs från tävlingsspel kommande två tävlingar.

PRISER
Kan du inte närvara vid prisutdelning, gäller anmält ombud som får motta priset.
Vid prisutdelningen ej uthämtade priser tillfaller klubben (gäller ej onsdagsgolf, damgolf eller seniorgolf).

ÄNDRINGAR I TÄVLINGSPROGRAMMET
Tävlingsgruppen förbehåller sig rätten att göra ändringar i tävlingsprogrammet.

 

%d bloggare gillar detta: