TÄVLA

ANMÄLAN TILL TÄVLING

Anmälan till tävling sker på Internet (www.golf.se). Anmälan är bindande. Anmälningstiden utgår 2 dagar kl 23:59 före tävling. Huruvida efteranmälan är möjlig bestämms av tävlingsledningen. Avanmälan till tävling skall ske före anmälningstidens utgång. Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir betalar full startavgift samt avstängs från tävlingsspel kommande två tävlingar.

Starttider skickas ut till anmälda deltagare via e-post eller meddelas efter förfrågan av receptionen tidigast kl 12:00 en dag före tävling.

Ankomstregistrering och betalning skall ske till tävlingsledningen senast 15 min före start med undantag för shotgunstart då anmälan skall ske senast 30 min före start. Vid anmälan skall deltagaren ta emot och kontrollera uppgifterna på sitt scorekort.

Undantag är Herrgolfen, Damgolfen och Seniorgolfen där särskilda regler gäller, se separat information från respektive kommitté.

AVGIFTER

Tävlingsavgift     9 hål      18 hål
    75 kr/person  125 kr/person
Tävlingsgreenfee 9 hål   18 hål
  170 kr/person  340 kr/person

PRISER

Backa Säteri IF använder den av SGF rekommenderade prisfördelningstabellen (Spel – och tävlings-handboken 2024, 6.7.2 Prisfördelning, sidan 65). Av anmälningsavgiften går 75% tillbaka till priser. Vid helsponsrade tävlingar (t.ex. World of Golf eller Golfamore Trophy) bestämmer sponsorn hur priserna skall fördelas.

Priserna delas normalt ut efter tävlingen eller efter att varje klass spelats färdigt. Om prisutdelning inte sker efter tävlingen meddelas detta i tävlingsvillkoren.

För att få pris måste spelaren närvara vid prisutdelningen, antingen själv eller via ombud. Tävlingsledningen kan inte vara ombud. Undantag för att närvara under prisutdelningen kan ske om tävlingsledningen beslutar att ingen gemensam prisutdelning skall ske. Priserna hämtas då i receptionen. Ej uthämtade priser tillfaller klubben efter 1 vecka om inget annat överenskommet.

ÄNDRINGAR I TÄVLINGSPROGRAMMET

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att göra ändringar i tävlingsprogrammet.