TÄVLA

ANMÄLAN TILL TÄVLING

Anmälan till tävling sker på Internet (www.mingolf.se). Anmälan är bindande. Anmälningstiden utgår 4 dagar kl 23:59 före tävling. Huruvida efteranmälan är möjlig bestäms av tävlingsledningen. Avanmälan till tävling skall ske före anmälningstidens utgång. Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir betalar full startavgift samt avstängs från tävlingsspel kommande två tävlingar.

Starttider skickas ut till anmälda deltagare via e-post eller meddelas efter förfrågan av receptionen senast kl 12:00 en dag före tävling.

Ankomstregistrering och eventuell betalning skall ske till tävlingsledningen senast 15 min före start med undantag för shotgunstart då anmälan skall ske senast 30 min före start. Vi uppskattar om du hjälper oss och betalar innan incheckning, tex via webben, för att minska köer (det går utmärkt att göra i efterhand via anmälan i Mingolf). Vid registrering skall deltagaren ta emot och kontrollera uppgifterna på sitt scorekort.

I alla våra tävlingar får du som har högre handicap än 36,0 också vara med. I våra Signatur tävlingar får du dock endast tillgodoräkna dig max handicap 36,0. I helsponsrade tävlingar bestämmer sponsorn om det skall finnas någon begränsning.

AVGIFTER

Startavgift     9 hål      18 hål
    100 kr/person  150 kr/person
Tävlingsgreenfee     9 hål       18 hål
                     Helg. 250 kr/person  500 kr/person
                     Vard. 200 kr/person  400 kr/person

PRISER

Backa Säteri IF använder den av SGF rekommenderade prisfördelningstabellen (Spel – och tävlings-handboken 2024, 6.7.2 Prisfördelning, sidan 65). Av startavgiften går 70% tillbaka till priser. Vid helsponsrade tävlingar (t.ex. World of Golf On Tour) bestämmer sponsorn hur priserna skall fördelas.

Priserna delas normalt ut efter tävlingen eller efter att varje klass spelats färdigt. Om prisutdelning inte sker efter tävlingen meddelas detta i tävlingsvillkoren.

För att få pris måste spelaren närvara vid prisutdelningen, antingen själv eller via ombud. Tävlingsledningen kan inte vara ombud. Undantag för att närvara under prisutdelningen kan ske om tävlingsledningen beslutar att ingen gemensam prisutdelning skall ske. Priserna hämtas då i receptionen. Ej uthämtade priser tillfaller klubben efter 1 vecka om inget annat överenskommet.

GOLFBIL

Golfbil bokas via kansliet tel: 0702-687250 och endast tillåten vid uppvisande av intyg från hemmaklubb

ÄNDRINGAR I TÄVLINGSPROGRAMMET

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att göra ändringar i tävlingsprogrammet.