SERIESPEL

SERIESPEL

Backa Säter Golf har lag med i H22, H40, H50, H60 och D50

Kontaktpersoner är:

H22 Marcus Bengtsson bengansson@gmail.com

H40 Daniel Salminen daniel.salminen@gmail.com

H50 Dan Sandkvist dan.sandqvist@me.com

H60 hcp Bernt Källgren kallgren.bernt@gmail.com

D50 hcp Karin Johansson karinjohansson21@hotmail.com