TRÄNA

Vår PGA Pro Christer Ädel hjälper dig när svingen inte sitter som du önskar.
Närspelkurs och driverkurser finns under hela säsongen.

Se mer info på denna vår pro hemsida:  www.christeradelgolf.se