GÄSTER

NÅGRA TIPS INFÖR RUNDAN

NÄR DU ÄR PÅ BANAN

  • Lägg tillbaka uppslagen torv
  • Laga nedslagsmärken på green
  • Håll speltempo (2 tim på 9 hål)
  • Släpp igenom andra golfspelare om ni går långsamt eller letar boll
  • Inga rangebollar får användas på banan
  • Uppvärmning sker på rangen där ni betalar med kreditkort

BOKNING AV SPELTID
Allt spel på banan sker efter tidbokning och ankomstregistrering. Du kan boka speltid via golf.se, MGBokning eller på plats i reception, telefon 0303-36318.
Boka/ankomstregistrera/betala golfrundan gör du enklast via min golf, då har du tillgång till digitalt scorekort.

SPELA 18 HÅL
Vill du spela 18 hål, bokar du två ronder med 2 timmar och 10 min mellan ronderna.

PAY & PLAY
En person i sällskapet skall ha Grönt kort och vara aktiv medlem i en golfklubb. Bokning skall göras i GIT, dvs via nätet på golf.se eller i reception. Din ankomst skall alltid registreras i receptionen. Den samlade hcp för bollen får inte vara över 144 i hcp. För att spelet ska flyta på bra rekommenderar vi att bokning på helger, lördag/söndag är efter kl 15.00.

GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND – JUNIORÖVERENSKOMMELSE
Precis som tidigare, fritt spel för våra juniorer (som är medlem i deltagande klubb), men med en begränsning om 2 tillfällen per klubb. Ett betydligt strängare krav på förfrågan och klartecken från klubben, därefter registrering i reception med kvitto på att greenfeeavgiften ”nollats” i kassan. Greenfee som ej reglerats såhär (eller om möjligheten till fritt spel missbrukats på annat sätt) ses som en skuld till klubben och kommer att faktureras. https://www.ggf.nu/for-juniorspelare/spelarutveckling/fritt-spel-juniorer/

AVBRUTEN ROND
Om du tvingas avbryta din rond på grund av åska eller häftigt regn så att greenerna översvämmas av vatten så återbetalar inte klubben pengarna. Kommer du in till receptionen inom två timmar efter din starttid vid åskväder erbjuder vi greenfeecheck som gäller för 9 hål.

VID FROST
Vid frost avbokas speltider. Receptionspersonalen meddelar när det är ok att spela. Vi gör vårt bästa för att förutse frosten och blockerar då tider för att minska risken för förskjutning.