IDEELLA

En ideell förening/klubb som vi är på Backa Säteri IF Golf klarar sig inte utan frivilliga krafter. Vi behöver folk/medlemmar som vill ställa upp och jobba några timmar då och då t ex utvändigt med rangen, banan mm eller på kansli och café.
Det finns alltid arbete att göra, för att vi ska få en ännu bättre och trevligare miljö runt oss.
Skulle du vilja vara med? Hör av dig till Styrelsen.
”Ingen kan göra allt men många kan göra lite”