Backa Säteri Golf

Säterivägen 2
449 35 Nödinge

Tel: 0303-636 18

e-post:info@backasaterigolf.se

BSIF, ordförande
Dan Sandkvist
bsif@backasaterigolf.se

Tränare
Daniel Salminen
junior@backasaterigolf.se

Greenkeeper
Damien Lavelle

1