KOMMITTÉER

På Backa Säteri Golf finns många olika intresseområde som ska fungera för att vi ska kunna ha en väl fungerande anläggning. Vår organisation bygger på att våra medlemmar gör ett stort och fantastiskt arbete.

Våra kommitéer handlar inte bara om golfspel och tävlingar. Vi är engagerade med allt från städdagar, ordna trevliga aktiviteter till att rensa sly.

Våra kommittéer är: