REGELVANDRING

Regelgenomgång och regelvandringar

Den 1 januari 2023 kom den första revisionen av de nya golfreglerna. Det innebär en del större förändringar. De största är kanske a) ett nytt förfarande när man droppar i flagglinjen b) du är inte längre ansvarig för att det står rätt hcp på score-kortet vid en tävling. Du kan läsa mer om detta på www.golf.se/regler.

Med anledning av detta erbjuder klubben en regelkväll och tre regelvandringar under våren. Du anmäler dig via GIT som om det vore en golftävling.

17 april kl 18.00, måndag. Regelgenomgång i Säteriet. Vi går igenom de viktigaste ändringarna i reglerna och vad som händer på banan.

27 april kl 14.00, torsdag. Regelvandring med Göran. Vi träffas vid Säteriet.

11 maj kl 18.00, torsdag. Regelvandring med Sven. Vi träffas vid Säteriet.

3 juni kl 10.00, lördag. Regelvandring med Daniel. Vi träffas vid Säteriet.

Genomgången och samtliga vandringar finns tillgängliga via golf.se för anmälan. Först till kvarn då det är begränsat antal platser!

Med vänliga hälsningar,

Regelkommittén

Leave A Comment